PONÚKAME

KTO SME?

Sme študenti Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. Založili sme občianske združenie "Oravská pomoc" s cieľom organizovať prednášky o poskytovaní laickej prvej pomoci pre deti zo základných škôl. Pri prezentáciách sme zistili, že deťom (a nielen deťom) chýbajú praktické skúsenosti s poskytovaním laickej prvej pomoci. Našu prednáškovú činnosť sme rozšírili na zariadenia sociálnych služieb a prezentovali sme sa aj na iných spoločenských a podnikových podujatiach. 

PREDNÁŠKY  

Organizujeme interaktívne prednášky so zameraním na poskytovanie laickú prvú pomoc pre deti, mládež, rodičov, starých rodičov, pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako v prípade potreby pomôcť a zachrániť človeka,

CENA

Cena je prispôsobená našim výdajom (0,50 centov na dieťa/osobu).

Výdaje zahrňajú: stravu, cestu, obväzy, umelá krv aťď.

AKO TAKÁ PREDNÁŠKA VYZERÁ?

Prednášky organizujme každý raz inak, záleží od toho pre koho je prednášká určená. Prednášky organizujeme tak aby si každý vyskúšal ako sa poskytuje daná prvá pomoc.  Zaručujeme kvalitu prednášky. 

BRANNÉ CVIČENIE

Branné cvičenia s nácvikom evakuácie a simuláciou poranení, tak aby sa deti naučili poskytovať prvú pomoc pri rôznych situáciách (zabezpečíme celý priebeh cvičenia).

CENA

Cena je prispôsobená našim výdajom (1 euro na dieťa). Cena je vyššia z dôvodu použitia dymového prístroja.

Výdaje zahrňajú: stravu, cestu, obväzy, umelá krv, dymový prístroj aťď.

PRIEBEH BRANNÉHO CVIČENIA

Evakuácia začína zadymením priestorov školy. V zadymenom priestore sú schovaný figuranti s rôznymi druhmi poranení, ktorích následne vysloboďuju dobrovoľny hasiči. Títo figuranti sú vynesený hasičmi na vopred dohodnuté bezpečné miesto (mimo školu). Na tomto mieste sa začína názorná ukážka laickej prvej pomoci.