NAŠE PRVÉ OCENENIE

ZÍSKALI SME OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2020 V KATEGÓRII TOP ČIN ĽUDSKOSTI 

Dňa 15.12.2020 nám odovzdali cenu Top čin ľudskosti. Je to naša prvá cena, ktorú dostalo naše OZ Oravská pomoc. Keď sme sa dozvedeli, že sme získali ocenenie, tak vtedy naše srdcia naplnila obrovská radosť. Aj takéto ocenenie nás povzbudzuje, aby sme vytrvali v tvorení ďalších projektov, ktoré budú pomáhať naozaj všetkým. Veľké poďakovanie patrí všetkým členom OZ Oravská pomoc, ktorí venujú neskutočne veľa svojho voľného času. A pravdaže poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do akehokoľvek projektu, alebo sa ešte len zapoja.

ĎAKUJEME