FAcebook

ZŠ Slnečná Námestovo

29.01.2020

Dňa 29.1.2020 Sme zrealizovali prednášku pre ZŠ Slnečná Námestovo. Deti boli šťastné, že mali možnosť sa stretnúť a zažiť niečo iné a nové a k tomu nás veľmi teší ako sa žiaci zapájali k našej prednáške. Chcieť ukázať svoju aktivitu toho že sa neboja toho, že to pokazia naopak vedia, že sa im podá pomocná ruka. Táto myšlienka nás naplňuje ísť ďalej dávajú nám ešte väčšiu motiváciu k tomu ako sme sa rozhodli. Napriek obávam na začiatku sme radi, že sme sa do tohto projektu vrhli a skúsili sme čo je v nás a čo dokážeme. Učitelia, žiaci ale aj rodičia nám prinášajú príjemnú odozvu ako sme odhodlaný aj napriek tomu, že sme mladý. V tento moment už chystáme nové projekty, ktoré sa naplňujú a veríme, že ich dokončíme, pretože chceme všetkým ukázať, že sa netreba vzdávať ale bojovať. Opäť ďakujeme za umožnenie a príjemné prekvapenie. Ako na záver sme boli prekvapení o tom ako sa nám niektorí žiaci dokázali otvoriť a povedať nám svoje pocity, obavy možno stres v jednoduchosti neuveriteľné, že si od nás pýtajú rady ak ich zaujíma čokoľvek. Vždy budeme otvorení pre kohokoľvek kto bude potrebovať pomôcť sme poctený za dôveru, ktorú v nás budujete budeme ju vám opätovať najlepšie ako vieme. Veľmi veľká vďaka preto vás budeme informovať naďalej o ďalších akciách, prednáškach, súťažiach a mnoho iných preto nás pozorne sledujte. 

"MYŠLIENKY NÁS ČASTO OVPLYVŇUJÚ V NAŠOM KONANÍ, PRETO MÁME MAŤ CIEĽ, KTORÝ ICH USTÁLI" MIŠKO