FAcebook

ZŠ M. Kukučína DK

25.06.2021

Opäť prednáška v Dolnom Kubíne na základnej škole M. Kukučína. Každou novou prednáškou sme bližšie k zodpovednosti a starostlivosti deti aby poskytli prvú pomoc v bezprostrednej núdzi života či podania pohára vody. Budujeme a tvoríme lepší svet spolu s vami a budeme pokračovať aj napriek prekážkam.

"SME TÝMI, KTORÝMI CHCEME BYŤ, STAČÍ DOKÁZAŤ, ŽE SI SVOJ SEN TREBA SPLNIŤ."