FAcebook

Evakuácia ZŠ Komenského v Námestove 

06.03.2020

Dňa 6.3. 2020 sme opäť dokázali vytvoriť niečo výnimočné pre naše okolie. Vďaka našim obetavým a odhodlaním dobrovoľným hasičom z Námestova, pod vedením kapitána Vladimíra Ptačina, bola vykonaná evakuácia Základnej školy Komenského v Námestove.

Priebeh evakuácie školy bol dôkladne pripravený a zabezpečený tak, aby neprišlo k úrazu v areáli školy. Deti boli celú dobu sprevádzane učiteľmi prostredníctvom spojovacej chodby do telocvične, kde bola pripravená prednáška s názvom prvá pomoc v praxi. Náš tím zdravotníkov čakal pripravený na príchod všetkých žiakov zo školy a na príchod hasičov, ktorí mali na starosti zabezpečenie areálu školy a prenos figurantov z nebezpečného prostredia s vážnymi poraneniami, ktoré boli aj životu ohrozujúce. Prednáška bola zameraná tak, aby deti videli a zažili, že každá minutá je dôležitá pri záchrane a pomoci zranenej osobe v bojových podmienkach. Každé poranenie bolo vysvetlené a predvedené žiakom tak, aby tomu pochopili a mohli si to sami vyskúšať. Dobrovoľní hasiči ukázali skvelé odvedenú prácu a ich schopnosti a skúsenosti pri transporte ranených figurantov a taktiež nezabudli deti poučiť o bezpečnosti ochrany pri požiari. 

Chceme poďakovať predovšetkým našim dobrovoľným hasičom za obrovskú pomoc, ktorú nám poskytli a sme veľmi vďačný celému učiteľskému zboru za pomoc pri evakuácií a riaditeľovi školy za umožnenie tohto účelového cvičenia na ich škole. Veríme, že deti mali nový zážitok, ktorý im otvorí nové možnosti do budúcnosti.

"NA KAŽDÚ OTÁZKU JE ODPOVEĎ ALE NA SKUTOK, KTORÝ ZACHRÁNI ŽIVOT ČAS NENÁJDEŠ"  Kajo