FAcebook

ZŠ Janka Matúšku

23.06.2021

Ďalšia prednáška na základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. Koncom školského roka prichádza leto a preto deťom môžeme ukázať prvú pomoc reálnejším pohľadom vonku. Praktická akčnosť deti v život ohrozujúcich situáciách dá lepší prehľad o ranených v núdzi. Ďakujeme za trpezlivosť a podporu spolu to dosiahneme ďaleko.

Každý deň slnko na oblohe nesvieti, trpezlivosť a lúč radosť na tvári rozsvieti.