FAcebook

Mladí záchranári č. 3

17.02.2020

Ďalší krúžok, ktorý sme spoločne zrealizovali sa koná pravidelne každý pondelok aj na ZŠ Slnečná v Námestove. Potreba pomáhať je dôležitá už v mladom veku a deti majú možnosť sa tejto príležitosti chytiť už teraz. 

Každá z našich prednášok obsahuje niečo, aby deti zaujala a  podporila ich akýmkoľvek smerom. Túžime rozšíriť  povedomie o prvej pomoci, čo nám umožní získať väčší prehľad.

 Deti na krúžkoch sú pracovité, zvedavé a neúnavné. Je to pre nás motivácia tak ako pre nich, a preto robíme a vysvetľujem tak, aby to poslúchača zaujalo. Radosť je dôležitá v príprave a konaní! Za každým úsmevom je dôležitý príbeh, ktorý v nás vyvolá šťastie a radosť a veríme, že deti v nás uvidia vzorný príklad. 


"CESTA BÝVA DLHÁ, ČAS NÁM VÔBEC NEŠETRÍ, A PRETO JE PRVÁ POMOC DÔLEŽITÁ AKO ÚSMEV NA TVÁRI." 

Kajo