FAcebook

Liptovský Mikuláš

27.02.2020

V dňoch 27-28.02.2020 sme v spolupráci s dobrovoľníckym portálom zmeňme.to mali možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckeho výjazdu s ostatnými animátormi. 

Našu interaktívnu prednášku o prvej pomoci sme sformovali do zábavnejšieho formátu. Prednáška obsahovala úplnú laickú prvú pomoc pre deti a ich matky v Dome svätej Kláry v Liptovskom Mikuláši.

Úprimnými slovami ďakujeme za túto skvelú skúsenosť vedeniu krízového centra, ktorí nás srdečne prijali. Deti boli veľmi aktívne, pracovité a komunikatívne. Počas prednášky mali záujem nielen deti ale aj ich matky, ktoré si prešli nie ľahkú cestu, aby dokázali pre svoje deti zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Mali aj veľa otázok a pripomienok, ktoré sme si s radosťou vypočuli.

Vďaka našim predošlým prednáškam a akciám, ktoré sme úspešne zrealizovali, nás veľmi potešilo ako vieme ľudí neustále zaujať a rozširovať ich poznatky, skúsenosti, no hlavne ponúknuť iný uhol pohľadu ku práci k ľuďom. To, čo sme tu mohli zažiť, vidieť a pocítiť bolo veľmi inšpiratívne pre každého človeka. Na tomto mieste sme pocítili lásku, silu, dôveru a súdržnosť medzi každým jedným z nás, ktorí sú spoločne v jednej miestnosti a čo bolo prekvapivé? Asi len to, že kým si to každý neskúsi sám pochopiť, uveriť a odpustiť bude veriť v slovách povedaných iným ako sme my sami. Náš tím sa stal svedkom krásneho gesta a týmto naša motivácia bude ešte vyššia ako doteraz. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za umožnenie a pozvanie a veríme, že naše poznatky a skúsenosti budú pomáhať aj naďalej.

 "PODAJ POMOC V NÚDZI, KÝM JE V TVOJEJ DUŠI INAK JU STRACH UDUSÍ" Marek