FAcebook

Lesný klub Cestička

02.09.2021

Dňa 2.9.2021 sme boli pozvaný Lesným klubom cestička na prednášku o prvej pomoci.

Lesný klub cestička je novootvorená škôlka vo Vavrečke, kde sa deti spoznávajú s prírodou a s okolitým svetom lesov, lúk, kvetov a zvierat. Každý deň je pre nich novým prekvapením a zážitkom, kde si deti zlepšujú svoje vedomosti, zručnosti a hlavne sebapoznávanie svojho okolia.

Prednáška bola prednášaná deťom hravým spôsobom, aby si vyskúšali a videli drobné no potrebné veci k ich prechádzaniu prírodou. Sme veľmi vďačný za dôveru, ktorú v nás vkladáte a my ju môžeme venovať tým, ktorý to potrebujú. Týmto sa chceme poďakovať za pozvanie a vidíme sa pri ďalších prednáškach Oravskej pomoci.