ZŠ Janka Matúšku

26.11.2019

Našu prvú prednášku o základnej prvej pomoci sme uskutočnili 26. 11. 2019 pre 7. až 9. ročník na ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. Ako tím: Michal Steinocher, Marek Kurtulík a Karol Pjentek v spolupráci s našou Strednou zdravotníckou školou v Dolnom Kubíne a projektom Oravská raketa sa nám túto prednášku podarilo zrealizovať. Pri dnešnej prednáške nám pomáhali aj naši spolužiaci: Tatiana Čierniková, 4.A, Kristián Kočicka a Magdaléna Polťáková, 3. B, Natália Baleková, Sára Mikušiaková, Laura Plevjáková a Klára Zaťkova, 3.A, Monika Holúbková a Viviána Pajdučáková, 2. B. Na prednáške sme mali obmedzený časový limit 45 minút pre jednotlivé triedy. Počas našej prezentácie sme žiakom premietli inštruktážne video, ktoré hovorí o tom, ako to môže vyzerať, keď nedokážete poskytnúť prvú pomoc. Pre žiakov sme mali pripravené situácie, pri ktorých sme ukázali a vysvetlili postup, ako správne poskytnúť prvú pomoc a aké chyby nerobiť. Aby to bolo pre žiakov záživnejšie, požiadali sme našich vyššie vymenovaných spolužiakov, aby porozprávali svoj zážitok z prvej pomoci, ktorý zažili na sebe alebo vykonali na druhých. Naši spolužiaci sa podelili o svoje zážitky so žiakmi a dokázali v sebe nájsť odvahu postaviť sa pred nich a povedať im, že prvá pomoc dokáže zmeniť život nielen nám, ale aj tým, ktorí ju potrebujú v núdzi. V tomto duchu sme im dali šancu si to vyskúšať a uvedomiť si, ako je dôležité vedieť podať prvú pomoc. Naším cieľom je dať deťom čo najviac našich poznatkov a skúseností. Preto sme vytvorili Krúžok prvej pomoci, kde sa naučia viac a budú ho mať pravidelne.