Detský sen 2022

19.09.2022

Sociálny tábor Detský sen 2022 úspešne za nami.

 Keď sme začali plánovať tohto roku tábor Detský sen 2022 zdalo sa, že to nie je možne zorganizovať. Keďže tento tábor je pre detí úplne zadarmo. Je náročne tento tábor pokryť finančne. Ale aj tento rok sa stal malý zázrak. A spoločne sa nám podarilo splniť ďalší detský sen. Podarilo sa nám zobrať na tábor 38 detí. Zo srdca by sme sa chceli poďakovať všetkým animátorom, ktorí obetovali svoj voľný čas a zorganizovali pre deti naozaj nezabudnuteľný tábor. Radosť vidieť animátorov ktorí deťom na tábore dajú svoje srdce :  David Adamec, Adela Poláčiková, Klára Kurtulíková, Patricia Krivdová , Rebeka Kormaňáková, Paťa Šimurdová, Michaela Vojtašaková, Klára Reguliová, Matúš Palárik, Aneta Karliaková, Sára Laštíková, Viliam Pečarka 

Veľké poďakovanie patrí aj naším kuchárkam Silvia Rovná , Iveta Košarišťanová.

Chceli by sme sa naozaj zo srdca poďakovať všetkým darcom ktorí prispeli finančne zvlášť trom darcom a to sú Fitshaker 700€ ďalej darcovi ktorý nechce byť zverejnený daroval 500€ a ešte jednému darcovi Anny Polomskej 200€. Všetkých ostatných darcov nájdete zverejnených na našej stránke.

 Všetkým darcom patrí veľké ďakujeme. 

Chceli by sme sa poďakovať aj študentom zo SZŠ v Dolnom Kubíne s ktorými sa nám podarilo zrealizovať projekt benefičných prednášok. Z tohto projektu sa vyzbieralo 1000€. Ďalej naše poďakovanie patrí : ZION Fast food - Námestovo, @Sound & Technology, Kláštor Milosrdných sestier svätého kríža Kroměříž, Papiernictvo Triomat. Obrovská vďaka patrí aj DHZ Oravské Veselé.

Ďakujeme naozaj všetkým. Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí zorganizovať aj ďalší rok Detský sen 2023.