FAcebook

Mladí záchranári 

13.01.2020
ELITA
ELITA

Dňa 13.1.2020 sme zrealizovali druhýkrát náš krúžok prvej pomoci pre žiakov na Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. Veríme, že naše znalosti a skúsenosti obohatia ďalších mladých  nádejných zdravotníkov.

 Ukázali sme im našu horlivosť v službe iným pri ich poskytovaní prvej pomoci.  Ďakujeme za ich neskutočnú bojovnosť, trpezlivosť a pochopenie. Sme vďační, že nás podporujú v našich aktivitách a dávajú nám príležitosť osobného rozvoja. 

Spoločne sa usilujeme dokázať, že aj mladí ľudia dokážu spolupracovať aj napriek prekážkam. Ukážme ľuďom našu silnú stránku a úspešne nájdeme vysnívaný cieľ. Veľké ĎAKUJEME za dôveru a podporu od vás všetkých. 

Nemaj strach ukončiť situácie a vzťahy, ktoré ťa obmedzujú. 

"KONIEC JE ZAČIATKOM NOVEJ ETAPY." 

Miško