FOTOGALÉRIA

26.11. 2019 základná škola  Jána Matúšku

Vítajte v našej galérií. Tu nájdete fotografie z rôznych prednášok a akcií združenia.

3.12. 2019 základná škola Martina Kukučína 

5.12 2019 základná škola Komenského Námestovo

16.12. 2019 základna škola Petra Škrabáka

15.01. 2020 Špeciálna Základná Škola Pre Telesne Postihnutý Dolný Kubín

25.01. 2020 Diagnostické Centrum Ružomberok

28.01. 2020 základná škola Beňadovo

29.01 2020 základná škola Slnečná Námestovo

                                                                                             01.02. 2020 Fara vo Vavrečke

06.02. 2020 Cirkevná základná škola sv. Gorazda Námestovo 

14.02. 2020 Brezno

27.02. 2020 Liptovský Mikuláš

6.03. 2020 základná škola Komenského Námestovo - Evakuácia

11.03. 2020 Základná škola Vavrečka

12.03. 2020 Klin

 SCHOOL OF LIFE

31.10. 2020 Bojovníci

3.6. 2021 CZŠ sv. Gorazda

3.9. 2021 ZŠ Oravská Jasenica