VITAJTE MEDZI NAMI!

Ahojte! Sme žiaci SZŠ  v Dolnom Kubíne. Zapojili sme sa do projektu Oravská raketa v rámci, ktorého chceme rozšíriť vaše znalosti a schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci.

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek, kedykoľvek a kýmkoľvek aj bez špeciálnych pomôcok. Delíme ju na laickú, technickú a zdravotnícku. My sa budeme venovať laickej prvej pomoci. Boli by sme radi, keby ste nám vyplnili dotazník, ktorým prispejete ku skvalitneniu nášho projektu. Študenti SZŠ v Dolnom Kubíne