Vianočná dražba pomoci

Daruj a budeš obdarovaný

Dražba, na ktorú ste sa práve dostali slúži na pomoc Azylového domu v Dolnom Kubíne. Oslovili sme niektoré z oravských škôl, aby nám pomohli s výrobou vencov, ktorých kúpou podporíte nie len spomínaný Azylový dom, ale aj školu, ktorej pomôžete vyhrať prednášku prvej pomoci pre všetkých ich žiakov a poukážku na zdravotnícke pomôcky v hodnote 20€ od lekárne Sv. Michal v Námestove. Nižšie pod týmto článkom uvidíte fotografie výrobkov, kde bude uvedená vyvolávacia suma a v kolónke ,,Vybrať z možností" si vyberiete číslo daného výrobku, ktoré je uvedené na fotografii. Ak sa vám niektorý z nich zapáči, vypíšte dotazník, navrhnite sumu a venček môže zdobiť vašu domácnosť. Každý deň o 19:00 bude pri každom venci zverejnená najvyššia ponúknutá cena. 12.12.2021 o 19:00 budú zverejnený vydražitelia, ktorých následne kontaktujeme SMS správou. Ďakujeme. 

ZŠ Vavrečka

Zatiaľ najvyššia suma: 10€ (Vavrečka 5)


ZŠ Oravská Jasenica

Zatiaľ najvyššia suma: 10€ (Oravská Jasenica 1) 

Zatiaľ najvyššia suma: 20€  (Oravská Jasenica 2)


CZŠ sv. Gorazda Námestovo


ZŠ Ťapešovo

Zatiaľ najvyššia suma: 15€ (Ťapešovo 3) 


ZŠ Brehy


ZŠ Komenského Námestovo


Klub seniorov Zakamenné


Miestny odbor Matice slovenskej Oravská Jasenica 

ĎAKUJEME KRÁSNE, ŽE STE SA ZAPOJILI A TAK SPOLOČNE S NAMI POMÔŽETE DRUHÝM!