Detský sen - dary


Ak by ste chceli podporiť projekt, či už len jedným jediným eurom

všetky príspevky budú zverejnené

ĎAKUJEME !!! 


Zoznam darcov :  

Peter Švába                                   50 €

Darca                                              50€ 

Lukáš Hajdúk                                 35€

Steinocherová Viera                      20€

Fitshaker                                        700€ 

Neznámy darca                             500€ 

Neznámy darca                              100€   

Polomská                                       200€  

Prednášky ZŠ                                1000€      
SPOLU:   2655€