Detský sen - dary


Ak by ste chceli podporiť projekt, či už len jedným jediným eurom

všetky príspevky budú zverejnené

ĎAKUJEME !!! 


Zoznam darcov :  

Peter Švába 50 €