Detské Tábory

Naše spomienky

„Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.“ - Ján Pavol 2