Benefičné prednášky

Spolu plníme detské sny

Spolu plníme detské sny

Rozhodli sme sa aj tento rok organizovať tábor (zadarmo) pre deti zo sociálne slabších rodín. Keďže tento tábor je finančne veľmi náročný, rozhodli sme zorganizovať benefičné prednášky o prvej pomoci, do ktorých sa môže zapojiť každá škola. 

  • Začiatok benefičných prednášok bude od 14.06.2022 - do 30.06.2022. 
  • Prednášky sú určené pre 1. a 2. stupeň základnej školy. 
  • Príspevok na jedného žiaka je 1€  (financie riešime cez darovaciu zmluvu)  po dohode so školou. 

Tento výťažok z prednášok pôjde priamo na organizáciu detského tábora. Všetky školy, ktoré sa zapoja do projektu, budú zverejnené na našej stránke www.oravskapomoc.sk . Taktiež všetky príspevky budú zverejnené. Každá škola, ktorá sa zapojí do projektu, bude zaradená do súťaže o prednášku pre celú školu zadarmo!!! Žrebovanie o výhru bude prebiehať na tábore. Žrebovať budú deti, ktorým ste POMOHLI splniť si sen.

Priebeh prednášok :

  • Prednášky nie je problém zrealizovať aj pre celú školu. Prednášky obvykle prednášame po ročníkoch. Na jednej prednáške môžu byť zúčastnene maximálne dve triedy. (pretože nie je možné, aby si každý vyskúšal poskytovanie prvej pomoci, keby bolo viac študentov na prednáške.)
  • Prednáška trvá 45 min (po dohode vieme aj dlhšie)
  • Prednáška sa vždy začína prebratím teórie s ukážkami prvej pomoci.
  • Vyskúšanie si študentov poskytovanie prvej pomoci.
  • Priestor na kladenie otázok.
  • Pravdaže prednášku vieme prispôsobiť aj podľa potreby školy (po dohode) .

Prednášku si môžete zarezervovať priamo na našej stránke vyplnením formuláru registrácia školy. 

Alebo zaslaním e-mailu na: oravskapomoc@gmail.com

Termíny benefičných prednášok :  14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022


Registrácia školy 

Aký je tvoj sen ?